بیستمین کنفرانس شیمی فیزیک ایران (IPCC20)

حوزه‌های تحت پوشش:  شیمی، فیزیک تاریخ برگزاری: ۲۹ مرداد ۱۳۹۶ تا ۳۱ مرداد ۱۳۹۶ برگزار کننده: دانشگاه اراک – اراک، پردیس دانشگاه اراک، دانشکده علوم پایه وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش مقاله …
ادامه مطلب

دومین سمینار شیمی کاربردی ایران

حوزه‌های تحت پوشش:  شیمی،  مهندسی شیمی تاریخ برگزار:  ۵ و ۶ شهریور ۱۳۹۶ برگزار کننده: دانشگاه زنجان -انجمن شیمی ایران وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش مقاله پذیرش مقاله: ۱۳۹۶/۴/۱۵ نتیجه مقاله: ۱۳۹۶/۴/۱۰ …
ادامه مطلب

چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی

حوزه‌های تحت پوشش: شیمی،  مهندسی شیمی تاریخ برگزاری: ۲۳ تیر ۱۳۹۶ برگزار کننده: انجمن مهندسی گاز ایران – موسسه اموزش عالی نیکان – تهران وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش مقاله لینک ثبت …
ادامه مطلب

بیستمین کنفرانس شیمی فیزیک ایران (IPCC20)

حوزه‌های تحت پوش:  شیمی، فیزیک تاریخ برگزاری: ۲۹ مرداد ۱۳۹۶ تا ۳۱ مرداد ۱۳۹۶ برگزار کننده: دانشگاه اراک – اراک -پردیس دانشگاه اراک، دانشکده علوم پایه وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش مقاله …
ادامه مطلب

کنگره ملی شیمی ونانو شیمی از پژوهش تا توسعه ملی

حوزه‌های تحت پوشش:  فیزیک،  مهندسی شیمی تاریخ برگزاری: ۳ شهریور ۱۳۹۶ برگزار کننده: دبیرخانه دائمی کنفرانس – تهران وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش مقاله پذیرش مقاله: ۱۳۹۶/۵/۱ نتیجه مقاله: ۱۳۹۶/۵/۲۰ لینک ثبت …
ادامه مطلب

دومین سمینار شیمی کاربردی ایران

حوزه‌های تحت پوشش:  شیمی،  مهندسی شیمی تاریخ برگزار:  ۵ و ۶ شهریور ۱۳۹۶ برگزار کننده: دانشگاه زنجان -انجمن شیمی ایران وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش مقاله پذیرش مقاله: ۱۳۹۶/۴/۱۵ نتیجه مقاله: ۱۳۹۶/۴/۱۰ …
ادامه مطلب

پنجمین همایش ملی شیمی، پتروشیمی و نانو ایران

حوزه‌های تحت پوشش: شیمی, مهندسی شیمی تاریخ برگزاری:  ۹ شهریور ۱۳۹۶ برگزار کننده:  مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی Petro-gas – تهران وضعیت کنفرانس:  در حال پذیرش مقاله پذیرش مقاله: ۱۳۹۶/۴/۳۰ نتیجه …
ادامه مطلب

هشتمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست ایران

حوزه‌های تحت پوش:  شیمی، علوم محیط زیست تاریخ برگزاری: ۱۵ و ۱۶ شهریور ۱۳۹۶ برگزار کننده: دانشگاه خوارزمی – کرج وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش مقاله پذیرش مقاله: ۱۳۹۶/۴/۱۵ ثبت نام: ۱۳۹۶/۵/۱۵ …
ادامه مطلب