دستاوردها و محصولات نوآورانه شرکت اکسیر آنالیز پایا، برای نخستین بار، درنمایشگاه بین المللی لوازم و تجهیزات پلیسی، امنیتی و ایمنی (IPAS2017) ارائه گردید و مورد توجه بازدید کنندگان قرار گرفت. این …
ادامه مطلب